Αποζημίωση-μαμούθ για βουλωμένο φρεάτιο

 

Ο Αρειος Πάγος επιδίκασε αποζημίωση ύψους 145.000 ευρώ σε επιχείρηση για ζημιές από «βουλωμένα» φρεάτια! Το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό ποσό, μαζί με τους τόκους, υποχρεώνεται να καταβάλλει το Δημόσιο σε επιχείρηση -μέσω της ασφαλιστικής της εταιρείας- που πλημμύρισε η αποθήκη της και καταστράφηκαν τα εμπορεύματά της γιατί τα αρμόδια όργανα παρέλειψαν να καθαρίσουν τα φρεάτια υδροσυλλογής.

Η εταιρεία σιδηρικών και εργαλείων είχε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που την κάλυπτε, μεταξύ άλλων, και για ζημιές από πλημμύρες μέχρι του ποσού των 586.940 ευρώ. Μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2002 στην Αθήνα, μεγάλος όγκος βρόχινων νερών μαζί με λάσπη μπήκαν στο κατάστημα και το υπόγεια της εταιρείας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ακόμη και εμπορεύματα τα οποία ήταν τοποθετημένα πάνω σε παλέτες και μεταλλικά ράφια. Κατόπιν τούτου, η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε στην εταιρεία σιδηρικών το ποσό των 145.000 ευρώ για τις ζημιές όμως, παράλληλα, κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Δημοσίου διεκδικώντας το ποσό της αποζημίωσης. Σε αυτή υποστήριξε ότι μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα ήταν το Δημόσιο, καθώς με τα αρμόδια όργανά του δεν είχε προβεί σε εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου όμβριων υδάτων και των φρεατίων υδροσυλλογής επί των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ζημιωθείσας εταιρείας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για βαρύτατη αμέλεια των οργάνων τα οποία παρέλειψαν να συντηρήσουν εγκαίρως και να αποκαταστήσουν την αποτελεσματική και κανονική λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου, με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος βρόχινων υδάτων να υπερπηδήσουν το κράσπεδο του πεζοδρομίου και να εισέλθουν στο κατάστημα και το υπόγειο.

Αντίθετα, η πλευρά του Δημοσίου ισχυρίστηκε ότι παράνομα η ζημιωθείσα εταιρεία χρησιμοποίησε το υπόγειο ως αποθήκη, καθώς αυτό προβλεπόταν ως χώρος στάθμευσης, και όχι κύριας χρήσης. Τελικά, οι αρεοπαγίτες έκαναν δεκτές τις αιτιάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς αναγνώρισαν ότι το Δημόσιο δεν είχε προβεί σε εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε, τέλος, τον ισχυρισμό του Δημοσίου ότι έχει «τη διακριτική ευχέρεια» για την προτεραιότητα εκτέλεσης των έργων συντήρησης του δικτύου όμβριων υδάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου