Ο πιστός λαός θα ακολουθεί τον κ. Σωτηρόπουλο.


Νικόλαος Σωτηρόπουλος (πηγή)
«Ακολουθούν έναν αφορισμένο, δεν γνωρίζουν πως, αν ακολουθούν έναν αφορισμένο, αφορίζονται και οι ίδιοι;».

   

Tάδε έφη ο γνωστός και μη εξαιρετέος μητροπολίτης Τορόντο.


 
Έχει τους λόγους του να αντιδρά κατ αυτόν τον τρόπο ο ειρημένος επίσκοπος. 


Γιατί ο εκλεκτός αντιαιρετικός θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος χαλάει από χρόνια την οικουμενιστική "σούπα" του κ. Σωτηρίου και των ομοφρόνων του. Άλλωστε η μη εκδιδόμενη πλέον αγωνιστική εφημερίδα ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ στη διαμόρφωση της σύνταξης της οποίας συμμετείχε και ο Ν. Σωτηρόπουλος στη δεκαετία του 80 κυρίως στηλίτευσε κατά χρέος τα οικουμενιστικά καραγκιοζιλίκια του ρηθέντος μητροπολίτη όπως και του Αυστραλίας Στυλιανού. 
 

Μπορεί να μας πει ο κ. Σωτήριος αν τηρήθηκαν οι ουσιώδεις δικονομικοί κανόνες στην περίπτωση του "αφορισμού" του κ. Σωτηρόπουλου; Ανέχεται η χριστιανική κατ αρχήν αλλά και η δημοκρατική συνείδηση του εν λόγω εκκλησιαστικού αξιωματούχου να επιβάλλεται η εσχάτη των πνευματικών ποινών σ ένα μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς προηγουμένως να κληθεί σε απολογία και να αναπτύξει ενώπιον του συνοδικού σχήματος που τον καταδίκασε την απολογία του; Αλλά καθώς φαίνεται αυτά είναι "ψιλά" γράμματα κατά το κοινώς λεγόμενο για τους οικουμενιστές επισκόπους. 


Αρκεί να θυμηθεί κανείς τίνι τρόπω κηρύχτηκε έκπτωτος του θρόνου του ο αείμνηστος πλέον αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρεττανίας Μεθόδιος Φούγιας. 
 

Ο πιστός λαός κε Σωτήριε ακολούθησε και ακολουθεί και θα εξακολουθήσει να ακολουθεί τον κ Σωτηρόπουλο στους αντιοικουμενιστικούς του αγώνες. 
Δεν πρόκειται φυσικά να καμφθεί απ τα φληναφήματά σας και τις σοφιστείες σας. 
Δε φθάνει που κατασκανδαλίζετε το ορθοφρονούν ποίμνιο και προδίδετε την Ορθοδοξία με τα καμώματά σας, ζητάτε και τα ρέστα από πάνω!
"Ως πρός τους Ιερούς Κανόνες:
 Στην περίπτωση του μακαριστού και αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Μεθοδίου Φούγια καταππατήθηκαν ανερυθριάστως όλοι οι Ιεροί Κανόνες! 
Ο Μεγάλος εκείνος Ιεράρχης "εξωπετάχθηκε" από τό Θρόνο του "σαν την τρίχα από το ζυμάρι!", χωρίς να απαγγελθή κατηγορία, χωρίς δίκη, δηλ. χωρίς Πρωτοβάθμιο και Δευτετροβάθμιο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, χωρίς Απολογία, χωρίς ἀσκηση του "εκκλήτου"! Τον κατεδίκασαν σε έκπτωση από τόν Θρόνο του στο Λονδίνο με ένα απλό τηλεφώνημα! 
Τα γεγονότα λεπτομερέστερα έχουν ως εξής:

Στις 16 Απριλίου 1988, ημέρα Σάββατο της Διακαινισίμου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την έκπτωση από τον θρόνο των Θυατείρων (δηλ. του Λονδίνου) του Αρχιεπισκόπου Μεθοδίου, χωρίς κατηγορητήριο κατ’ αυτού και χωρίς κλήση του σε απολογία, κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων.

Στην περίπτωση αυτή του Μεθοδίου δεν ελήφθησαν υπόψη: Η κατηγορηματική επιταγή της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ότι«απόντα ουδείς κατακρίνει» (Mansi, τ. 7, σ. 12).

Ο 87ος Κανόνας της εν Καρθαγένη Συνόδου, ο οποίος ορίζει: t;strong>«την γάρ επισκοπήν απ’ αυτού αφαιρεθήναι πρό της εκβάσεως του κατ’ αυτού πράγματος ουδείς χριστιανώ δύναται δοκείν». 
Και το σχετικό σχόλιο στον Κανόνα αυτό των Ζωναρά και Βαλσαμώνος: «κάν υπό κατηγορίαν γένηταί τις ή και υπό αφορισμού, εως ού λυθή το κατ’ αυτού δικαστήριον επίσκοπός εστι και της επισκοπής ουκ εξωσθήναι» (Σύνταγμα Ράλλη – Ποτλή, τ. Γ΄, σ. 51, Βκ και 1ο Καν. της Ζ΄ Οικ. Συνόδου).  Ο δέ 2ος Κανόνας της Πενθέκτης Συνόδου ορίζει, ότι οι Ιεροί Κανόνες πρέπει να τηρούνται «ακράδαντοι και ασάλευτοι»· απαγορεύει δε ρητώς το «παραχαράττειν… αθετείν… καινοτομείν… -και – ανατρέπειν» αυτούς (Πρβλ. και Γ. Βαλέτα, Φωτίου Επιστολαί, σ. 163).

Αντίθετα, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο αγνόησε τα υπό των ανωτέρω Ιερών Κανόνων οριζόμενα στην απόφαση, την οποία έλαβε κατά του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Μεθοδίου. 
Ακόμη, κατά τον Καθηγητή αείμνηστο Κων. Μουρατίδη, «εστέρησε αυτόν του δικαιώματος της υπό των Ιερών Κανόνων παρεχομένης εις κάθε επίσκοπον δικονομικής προστασίας».

Και ου μόνον τούτο, αλλά καθημερινώς το ίδιο διοχέτευε στον Ελληνικό Τύπο ανυπόστατες κατηγορίες κατά του αδικηθέντος Μεθοδίου, τις οποίες ουδέποτε, πριν από την απόφασή του, απήγγειλε ή κάλεσε αυτόν σε απολογία, προκειμένου να αιτιολογήσει την άδικη και κανονικά άκυρη απόφασή του".
Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος, για την έκπτωση του Μεθοδίου Φούγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου